تحلیل تکنیکال پتروشیمی نوری

نماد پتروشیمی نوری که در تیر ماه عرضه شد با یک مقاومت قیمتی در ۳۸۰۰ تومان مواج شد و چند ماهی نمی توانست از این مقاومت عبور کند.

در تاریخ ۱۱ آذر توانست این مقاومت قیمتی را با قدرت عبور کند و تا ۴۵۳۰ تومان بالا بیاد که یک سود ۲۰ درصدی در طی ۲ هفته را نصیب سرمایه گذاران بکند.

در حال حاضر قیمت از فیبوناچی ۱٫۶۸ درصد عبور کند و هدف بعدی در ۲٫۶۸ درصد فیبوناچی در قیمت ۴۷۰۰ تومان باشد.

2019 12 14 132026 - تحلیل تکنیکال پتروشیمی نوری

نظرات بسته شده است.