مرور برچسب

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام

حمایت و مقاومت در بورس  حمایت و مقاومت در بورس چیست؟ یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه تحلیل گری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جزو مهمترین و اولین مباحث تحلیل می باشد. سرمایه گذاران از…
ادامه مطلب ...